PROGRAMY OCHRONY ZDROWIA


Szeroko pojęta ochrona zdrowia wspierana jest przez Fundację zarówno w formie pomocy indywidualnej, szczególnie dla osób lub rodzin o niskich dochodach, jak i pomocy dla instytucji ochrony zdrowia. Pomoc indywidualna może dotyczyć wsparcie rehabilitacji, wykupu lekarstw, zakupu sprzętu itp. Instytucje ochrony zdrowia mogą być objęte pomocą w formie np. zakupu sprzętu do rehabilitacji.Fundacja POMOC 2011 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: AIDA