PROGRAMY EDUKACYJNE


Programy edukacyjne są traktowane przez Fundację priorytetowo, gdyż jednym z głównych celów Fundacji jest stworzenie możliwości kształcenia i doskonalenia utalentowanym dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Fundacja finansuje lub wspiera finansowo rozwój talentów muzycznych, sportowych i innych, jak również wspiera instytucje oświatowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, umożliwiające podniesienie poziomu kształcenia. Szczególną opieką Fundacja objęła Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach.Fundacja POMOC 2011 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: AIDA