PROJEKTY ZREALIZOWANE


Projekt nr 1/2011 Zimowisko 2011


W ramach tego projektu został sfinansowany wyjazd 4-ki rodzeństwa z wielodzietnej rodziny o bardzo niskich dochodach na kilkudniowe zimowisko w okresie ferii zimowych 2011. Wyjazd został zorganizowany przez jedną z Parafii Rzymskokatolickich z terenu Powiatu Krapkowickiego.
Koszt projektu: 1.400,00 złotych.


Projekt nr 2/2011 Sprzęt komputerowy dla ucznia


W ramach tego projektu został sfinansowany wyjazd 4-ki rodzeństwa z wielodzietnej rodziny o bardzo niskich dochodach na kilkudniowe zimowisko w okresie ferii zimowych 2011. Wyjazd został zorganizowany przez jedną z Parafii Rzymskokatolickich z terenu Powiatu Krapkowickiego.
Koszt całkowity projektu: 4.822,25 złotych.


Projekt nr 3/2011 Ognisko Muzyczne


Projekt polega na finansowaniu nauki gry na instrumentach dla 3-ki rodzeństwa, ponadprzeciętnie uzdolnionych muzycznie. Rodzina nie jest w stanie z własnego budżetu rodzinnego sfinansować tej nauki. Projekt przewiduje finansowanie przez okres 3 lat nauki w Ognisku Muzycznym.
Koszt: 320,00 złotych na miesiąc.


Projekt nr 4/2011 EEG biofeedback


Projekt zrealizowany został w oparciu o porozumienie trójstronne pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, Starostwem Powiatowym w Krapkowicach, oraz Fundacją POMOC.

Fundacja sfinansowała zakup aparatury EEG biofeedback jako narzędzia terapeutycznego, wspomagającego edukację uczniów w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach. System EEG biofeedback jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych, a zarazem specjalistycznych metod wspomagających ucznia w jego funkcjonowaniu w okresie nauki szkolnej. Specyfika Szkoły, wynikająca ze specjalnych potrzeb edukacyjnych osób uczących się w niej, pozwoli na maksymalne wykorzystanie tego rodzaju narzędzia terapeutycznego u około 80 % uczniów przez wiele lat w czasie zajęć rewalidacji indywidualnej.

W celu zebrania środków na zakup aparatury Fundacja wraz z Lions Clubem Krapkowice zorganizowała Galę Dobroczynności. W zbiórce publicznej w formie aukcji obrazów oraz sprzedaży cegiełek wartościowych zebrano kwotę 23.000,00 złotych. Projekt został poszerzony o dodatkowy zakup sprzętu i urządzeń wielofunkcyjnych.
Łączny koszt projektu: 23.744,62 złotych.


Projekt nr 6/2011 Paczka zdrowia


Projekt został zrealizowany przy współpracy ze Stacjami Opieki Caritas.
Dla 14 pacjentów o niskich dochodach zostały wykupione leki o łącznej wartości 3.171,89 zł.


Projekt nr 7/2011 Opał


Dla 25 potrzebujących rodzin z terenu Powiatu Krapkowickiego zakupiono po 2 tony węgla.
Całkowity koszt projektu: 24.515,99 złotych.


Projekt nr 8/2011 Paczka żywnościowa


Projektem tym zostało objętych 39 osób, w tym większość to rodziny wielodzietne, którym zakupiono produkty żywnościowe oraz środki czystości.
Łączny koszt projektu: 4.346,00 zł.


Projekt nr 9/2011 Poręcze dla osoby niepełnosprawnej


W ramach projektu zakupiono oraz wykonano montaż poręczy w łazience oraz na zewnątrz przy wyjściu z budynku.
Wartość projektu: 990,00 złotych.


Projekt nr 10/2011 Lekarstwa i środki opatrunkowe dla Zuzanny


Dziecko cierpi na chorobę genetyczną skóry. W ramach projektu zakupiono lekarstwa, środki opatrunkowe oraz sfinansowano badania lekarskie.
Koszt projektu: 1.000,35 złotych.


Projekt nr 11/2011 Środki opatrunkowe dla Karoliny


Karolina choruje na porażenie mózgowe.
Zakupione zostały środki opatrunkowe na kwotę 443,40 złotych.


Projekt nr 12/2011 Odzież dla dzieci


Rodzeństwo 3 dzieci wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Zakupiono obuwie zimowe oraz odzież na kwotę 1177,72 złotych.


Projekt nr 13/2011 Sprzęt rehabilitacyjny dla Paulinki


Zakpiono sprzęt rehabilitacyjny dla 4-letniego dziecka.
Wartość sprzętu: 769,00 złotych.


Projekt nr 14/2011 Paczka świąteczna


Paczki z żywnością oraz artykułami cukierniczymi dostarczono dla 37 rodzin z terenu Powiatu Krapkowickiego.
Wartość projektu: 6.372,40 złotych.


Projekt nr 15/2011 Warsztaty muzyczne dla Kamila


Kamil jest bardzo uzdolniony muzycznie a przy tym wyjątkowo pracowity. Sfinansowany został kilkudniowy pobyt na warsztatach muzycznych.
Wartość projektu: 450,00 złotych.Fundacja POMOC 2011 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: AIDA